Vi hyr ut lättmonterade fallskyddsräcken från RSS. Fallskyddsräckena fungerar till både platta och sluttande tak upp till 60 graders lutning.

Fallskyddsräcke med gavelskydd