Liftutbildning för
säkerhet och trygghet

Syftet med att gå en liftsäkerhetsutbildning är att  bli en riskmedveten och säker liftanvändare.

Liftutbildning – arbetsgivarens ansvar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift enligt AFS 2006:06 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap)

Ett enkelt och praktiskt sätt att skaffa sig kunskaper och dokumentation är en liftutbildning. Tanken med en liftsäkerhetsutbildning är att öka kunskapen samt minska risken för olyckor.

Rallco erbjuder normalt sätt liftsäkerhetsutbildning i våra lokaler i Malmö. Vi erbjuder både öppna kursdatum för enstaka deltagare men också företagsanpassade utbildningstillfällen. Vi kan också erbjuda utbildningar på er arbetsplats i Skåne men även i övriga delar av landet.

Auktoriserad liftutbildning

Rallcos liftutbildning är auktoriserad av Liftutbildningsrådet och utbildningen följer liftläroplanen (LLP). LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning (SS-ISO 18878:2013).

Liftutbildning – Grundutbildning

  • Utbildningen gäller i 5 år.
  • Tidsåtgång ca 6-8 timmar. Den påbörjas normalt 07:30
  • Frukost och lunch ingår

Liftutbildning – Repetitionsutbildning

  • En Liftutbildning gäller i 5 år. För att förnya Liftkortet krävs repetitionsutbildning med teoretiskt och praktiskt prov
  • Tidsåtgång ca 4 timmar. Den påbörjas normalt kl 07:30
  • Frukost ingår
Läs och skriv ut PDF

Kommande liftutbildningar

 

Liftsäkerhetsutbildning

Liftutbildning grund Engelska 23/4

Liftutbildning grund 24/4

Liftutbildning repetition 25/4

Liftutbildning grund 15/5

Liftutbildning repetition 16/5

Liftutbildning grund 29/5

Liftutbildning repetition 30/5