Liftutbildning

Det händer en hel del olyckor med liftar. De flesta beror på att användaren brukar liften på ett felaktigt sätt eller bryter mot föreskrifterna.

Liftutbildning – arbetsgivarens ansvar

Från och med 1 juli 2007 är det arbetsgivarens ansvar att alla anställda som brukar en lift i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper (se AFS 2006:06).

Ett enkelt och praktiskt sätt att skaffa sig kunskaper och dokumentation är en liftsäkerhetsutbildning. Tanken med en liftsäkerhetsutbildning är att öka kunskapen samt minska risken för olyckor.

Rallco erbjuder normalt liftsäkerhetsutbildning i våra lokaler, men kan naturligtvis även ges på din arbetsplats om så önskas.

Auktoriserad liftutbildning

Rallcos liftutbildning är auktoriserad av Liftutbildningsrådet och utbildningen följer liftläroplanen (LLP). LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning (SS-ISO 18878:2013).

Liftutbildning – Grundutbildning

  • Utbildningen gäller i 5 år.
  • Tidsåtgång ca 6-8 timmar. Den påbörjas normalt 07:30
  • Frukost och lunch ingår

Liftutbildning – Repetitionsutbildning

  • En Liftutbildning gäller i 5 år. För att förnya Liftkortet krävs repetitionsutbildning med teoretiskt och praktiskt prov
  • Tidsåtgång ca 4 timmar. Den påbörjas normalt kl 07:30
  • Frukost ingår
Läs och skriv ut PDF

Kommande utbildningar

 

Liftsäkerhetsutbildning

Liftutbildning grund 22/2

Liftutbildning repetition 23/2

Liftutbildning grund 15/3

Liftutbildning repetition 16/3