fallskydd

Liftguide till olika lifttyper

Billiftar

Enkla att flytta och därför mycket fördelaktiga när lite kortare jobb skall utföras på ett eller många ställen. Vi har såväl mindre lätta varianter som större tyngre billiftar som klarar lite mer belastning i korgen. De flesta billiftar har stödben och är tack vare dessa mindre känsliga för ojämna underlag än vad de flesta bom-, sax och pelarliftar är.

”Elverks-” eller ”Lampliftar”

Det finns även billiftar som kan användas utan att stödben behöver ansättas. Denna typ av liftar kallas ofta för ”Elverks-” eller ”Lampliftar”. Orsaken är att denna lifttyp är vanlig vid arbeten på gatubelysning o dyl. Istället för stödben stabiliseras bilens chassi med hjälp av bakaxellås. Fördelen är att det går snabbare att etablera liften. Nackdelen är att liftar utan ansatta stödben inte når så långt ut i sidled. De flesta liftar med bakaxellås är hybrider dvs. de är utrustade med såväl södben som bakaxellås.

Läs mer om våra Billiftar
Billiftar

Bomliftar

Finns med batteri, diesel och bi- fuel drift.

Dieseldrivna liftar är enbart för utomhusbruk och finns i mer eller mindre terränggående varianter. Batteridrivna bomliftar är främst avsedda för inomhusbruk, men om underlaget är hårt och plant kan de även användas utomhus. Bi- fuel liftar kan drivas med såväl batteri som med diesel.

Bomliftarna framföres från korgen. Inga stödben behöver ansättas. Bomliftar har bra räckvidd och är fördelaktiga gentemot bil- och släpvagnsliftar när lite längre jobb skall utföras på en och samma plats.

Läs mer om våra Bomliftar

Saxliftar

Finns med batteri eller dieseldrift.

Dieseldrivna liftar är främst avsedda för utomhusbruk och finns i mer eller mindre terränggående varianter. Batteridrivna saxliftar är främst avsedda för inomhusbruk.

Saxliftar framföres från korgen. De har en stor ”korg” och är ett smidigt alternativ till ställningar. Saxliftar har inget utligg i sidled, men på dess kortsida kan en balkong skjutas ut. Vissa modeller av saxliftar, främst dieseldrivna, är utrustade med stödben vilket medger arbete på ojämna underlag.

Läs mer om våra saxliftar

Pelarliftar

Batteridrivna och avsedda för inomhusbruk.

Pelarliftar består av ett chassi med en rakt upp utskjutbar pelare på vilken korgen är fäst.

Vissa pelarliftar är utrustade med en jibbarm. Fördelen med en jibbarm är att man inte behöver befinna sig ända intill objektet man skall arbeta på.

Pelarliftar är små och smidiga. De lämpar sig väl för arbeten i fabrikslokaler, lager, varuhus och är ett bra och smidigt alternativ till mindre byggställningar.

Läs mer om våra Pelarliftar

Släpvagnsliftar

Finns med el-, batteri, diesel, bensin och bi- fuel drift. De lämpar sig väl om utrymmet är begränsat, t.ex. när trånga passager som portgångar måste forceras.

Släpvagnsliftar är oftast lätta i förhållande till andra lifttyper vilket är en fördel om underlaget är känsligt.

Läs mer om våra Släpvagnsliftar

Specialliftar

I denna grupp har vi inkluderat extremt terränggående liftar och liftar med extremt små dimensioner i förhållande till sin prestanda.

Exempelvis tar sig våra traktormonterade liftar tar sig fram i rejält besvärlig terräng medan vår 30 meters lift på larvfötter endast är 1,10 bred i transportläge.

Läs mer om våra Specialliftar