Allmän Ställningsutbildning

Det handlar om din och dina arbetskamraters säkerhet och hälsa

Anledningen till utbildningen är att vi på ett radikalt sätt måste minska olycksfallen och skadorna i samband med ställningsbyggnad. Dessa olyckor får tyvärr ofta mycket allvarliga följder. Inte sällan är upphovet till olyckor oskicklig hantering och brister i kunskap hos dem som bygger ställning.

Allmän ställningsutbildning 2-9 m

Teoretisk utbildning bestående av självstudier samt 1 kursdag med avslutande prov. Ger rätt att bygga ställningar enligt tillverkarens instruktioner upp till 9 m ståhöjd.

Rullställning upp till 5 m

Teoretisk utbildning bestående av en havlvdag med avslutande prov. Ger rätt att bygga rullställning enligt tillverkarens instruktioner upp till 5 m ståhöjd.

Allmän ställningsutbildning

  • Tidsåtgång ca 16 tim varav 8 tim självstudier
  • Frukost och lunch ingår.

Rullställning

  • Tidsåtgång ca 8 tim varav 4 tim självstudier
  • Frukost ingår

Kommande kursdatum för ställningsutbildningar