Säkrare Lyft ISO: Lastkopplare – Signalman

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger lastkopplaren och signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla.

Hela utbildningen utgår från de internationella standarderna:

ISO 23853:2020 (Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän)
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren och måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). I vår utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.
Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:

  • Kranens arbetsområde
  • Olika kranar
  • Mekanismer och säkerhetsutrustning
  • Lyftredskapens egenskaper och utförande
  • Belastningstabeller
  • Lastkoppling
  • Signalering för signalman

Tidsåtgång

Utbildningen kan genomföras via e-learning (50% lärarledd praktik) eller 100% lärarledd.

Lärarledd: 8 timmar

E-learning:

Teoretiska delen som självstudier: 2-4 timmar.

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar

​Det utbildningsbevis du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Rallco erbjuder normalt sätt Säkrare Lyft ISO -utbildning i våra lokaler i Malmö. Vi kan erbjuda både öppna kursdatum för enstaka deltagare men också företagsanpassade utbildningstillfällen. Vi kan också erbjuda utbildningar på er arbetsplats i Skåne men även i övriga delar av landet.

 

 

Kommande utbildningar inom Säkrare lyft ISO