Säkra Lyft: Lastkopplare – Signalman

Utbildningen vänder sig till alla som lyfter eller kopplar laster, oavsett om det sker med tornkran, mobilkran, travers, lastbilskran etc.

Nästan alla olyckor och tillbud beror på att någon gjort fel. Kopplat fel, lyft fel eller ej kontrollerat utrustningen.

AFS 2006:6 29§

En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Utbildningen följer AFS 2006:6 och svensk ISO standard.

  • Utbildningsbevis erhålls efter godkänd kurs.
  • Tidsåtgång ca 3 timmar
  • Fika ingår.
Läs och skriv ut PDF

Kommande utbildningar inom säkra lyft