Grundläggande fallskyddsutbildning inkl. räddning

fallskydd

Fallskyddsutbildning inkl. räddning, vänder sig till alla som någon gång använder fallskydd och till dig som kanske borde göra det. Fallskyddsutbildning är också nyttig för arbetsledare och skyddsombud.

Fallskyddsutbildning, ett måste för arbete på hög höjd

Lagen slår fast att arbetsgivare skall se till att fallskydd finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas. Med bra utbildning känner sig personalen trygg på sin arbetsplats och kan arbeta effektivt.

 

Rallco erbjuder normalt sätt fallskyddsutbildning i våra lokaler i Malmö. Vi erbjuder både öppna kursdatum för enstaka deltagare men också företagsanpassade utbildningstillfällen. Vi kan också erbjuda utbildningar på er arbetsplats i Skåne men även i övriga delar av landet.

Fallskyddsutbildningen

Teoridelen innehåller lagar och regler fastställda i AFS vad gäller fallskydd, samt grundteori om dess tekniska egenskaper och krav. Den praktiska delen är för att skapa trygghet för användaren vid användande av fallskydd. Det som gåtts igenom teoretiskt tillämpas praktiskt.

Fallskyddssystem och räddningsutrustning provas. Efter genomförd kurs utfärdas erhålls ett kursintyg.

Tidsåtgång: ca 4 timmar
Fika ingår.

Läs och skriv ut PDF

Mer information om regler och lagar gällande fallskydd?

Läs mer

Kommande kursdatum

Fallskyddsutbildning inkl. räddning

Fallskydd inkl. räddning 27/8

Fallskydd inkl. räddning 11/9

Fallskydd inkl. räddning 25/9

Fallskydd inkl. räddning 16/10