Fallskyddsräcke RSS

Vi hyr ut lättmonterade fallskyddsräcken från RSS.

Information

Vi hyr ut lättmonterade fallskyddsräcken från RSS. Fallskyddsräckena fungerar till både platta och sluttande tak upp till 60 graders lutning.

Fördelarna med våra skyddsräcken:

  • Enkla att montera, ändra/flytta och demontera.
  • Fallskyddssystemet är tillverkat i aluminium och väger endast 9,4 kg per löpmeter.
  • Systemet lämnar inga skador eller åverkan på fasaden.
  • Strävan hänger i takrännan/takkanten och stöder mot fasaden.
  • Vid ett fall mot staketet, absorberas kraften genom strävan mot fasaden.
    Belastningen mot takrännan är därmed minimal.
  • Fallskyddssystemet uppfyller säkerhetskraven enligt EN 13374 Klass C

Gavelskydd

Vi erbjuder även räcken till gavlar. Även dessa är lättmonterade.