Lagar angående Fallskydd

I AFS 2006:06 (Användning av lyftannordningar och lyftredskap) står det i §15 att: personlig fallskyddsutrustning ska användas om det finns risk att lyftanordningen blir på påkörd av anordning eller annat fordon eller om det krävs för säkert tillträde till arbetsplattformen. Gäller även om riskanalysen visar att det är lämpligt.

Lagen slår även fast att arbetsgivare skall se till att fallskydd finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger, t ex. vid ställningsbyggnation.

Personlig fallskyddsutrustning innebär helsele. Rallco erbjuder smidiga helselar med fallskyddsstopp eller fallskyddsblock.

För att lära sig se riskerna i arbetet och tillämpa rätt typ av utrustning, rekommenderar vi en Fallskyddsutbildning. Ofta känner man sig säkrare och tryggare på arbetsplatsen när man gått en utbildning.

Läser man lifttillverkarnas instruktionsmanualer till så rekomenderar samtliga att personligt fallskydd skall användas i självgående bomliftar. Orsaken är att liftarmen kan förvandlas till en katapult som kan slunga en person ur liftkorgen.

IPAF (International Powred Access Federation) driver sedan flera år en aktiv kampanj för att öka användandet av sele i självgående bomliftar. Kampanjen heter ”Clunk Click!” och du kan läsa mer om den nedan!

IPAF- Clunk Click!