A20 Arbete på väg monterad på sverigetoppen med vikt