Liftsäkerhetsutbildning

Från och med 1 juli 2007 skall arbetsgivaren tillse att alla som använder en lift i sitt arbete har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Ett enkelt och praktiskt sätt att skaffa sig kunskaper och dokumerntation är en liftsäkerhetsutbildning. Rallco erbjuder Dig som kund en subventionerad Liftsäkerhetsutbildning. Utbildningen äger normalt rum i våra lokaler men kan naturligtvis även ges på din arbetsplats om så önskas. Utbildningen är ISO certifierad och brukar vara mycket uppskattad. 

Se kursdatum