Föreskrifter

AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Gäller sedan 1 juli 2007. I den står bl.a. att arbetsgivaren skall tillse att alla som använder en lift i sitt arbete har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Ett enkelt sätt att uppfylla kravet är att gå en liftutbildning. Rallco erbjuder Liftutbildningar – läs mer här!

Enligt 29 § i AFS 2006:06 skall arbetstagare och inhyrd personal ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning.
Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. Körtillstånd hittar du HÄR

Vill du titta närmare på AFS 2006:06 så hittar du den via länken nedan.

Läs AFS 2006:6

AFS 2006:07 – Användning av kranar eller truckar för lyft av personer

I AFS 2006:07 (Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar) står:

 • Personer får lyftas med en kran eller en truck endast om det är svårt eller olämpligt att använda arbetsutrustning som är konstruerad och tillverkad för att lyfta personer.
 • Personer får lyftas med en truck endast vid tillfälligt och kortvarigt arbete. Även när det gäller personlyft med kran är det i allmänhet olämpligt att göra det annat än vid tillfälligt och kortvarigt arbete.
 • Vid lyft av personer med en kran får den sammanlagda vikten av korg och last i korgen inte i något läge överskrida 50 % av kranens maxlast. Vid lyft av personer med en truck får den sammanlagda vikten av korg och last i korgen inte i något läge överskrida 25 % av truckens maxlast.

Hela AFS 2006:07 finns att läsa nedan!

Läs AFS 2006:7

Arbetsmiljöverkets rekommendationer:
AFS 2004:3 – stege eller inte stege

När du ska göra ett arbete som kräver någon form av utrustning för att du ska nå upp, är den första frågan: Vilken typ av utrustning är lämplig? Även om du har en stege tillgänglig är det inte säkert att det är den som ska användas. Tänk igenom vad som ska göras… Det är inte lämpligt att använda stege till exempel om:

 • du ska hantera något med båda händerna (större borrmaskin, bultpistol eller liknande).
 • du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
 • du ska hantera något som är tungt eller stort.
 • du ska nå mycket högt eller över ett stort område.
 • du ska göra något som tar lång tid.
 • underlaget är sådant att du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta och marken utomhus kan ha nivåskillnader eller ojämnheter.

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade

 • Anliggande stege som är längre än 5 m.
 • Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen.
 • Annan fristående stege som är högre än 3 m.

Broschyr om stegar från arbetsmiljöverket hittar du här!

Läs AFS 2004:3